Beschrijving en weblinks van organisaties die te maken hebben met koffie en eerlijke handel.


International Coffee Organization (ICO)

Website: www.ico.org

Beschrijving: de belangrijkste intergouvernementele organisatie voor koffie, met zetel in Londen.


Fairtrade Labelling Organizations (FLO)

Website: www.fairtrade.net

Beschrijving: internationale organisatie, gevestigd in Bonn. Ze omvat:

  • FLO International: verenigingsstructuur die tot doel heeft internationale normen inzake eerlijke handel vast te leggen en de kleine planters te steunen;
  • FLO Gmbh (bvba naar Duits recht): staat in voor de marktpartijen en de toekenning van het label.

De belangen van FLO worden in elk land waar het label bestaat behartigd door internationale verenigingen.


Max Havelaar BELGIQUE

Website: http://www.maxhavelaar.be/

Beschrijving: onafhankelijke organisatie die het Fairtrade-label beheert.


Pacte Mondial

Website: www.unglobalcompact.org

Beschrijving: internationaal initiatief dat de bedrijven, de VN-organisaties, de arbeidswereld en de civiele samenleving verenigt rond tien universele principes met betrekking tot de rechten van de mens, de arbeidsnormen en het milieu.