Eerlijke handel drijven betekent niet alleen een minimumaankoopprijs garanderen aan de kleine planters, maar ook zich er rechtstreeks bij hen toe verbinden hun teeltmethodes te verbeteren. Dat houdt in dat de planters op regelmatige basis bezocht worden, waarbij er steeds veel aandacht uitgaat naar hun vragen, maar ook naar de politieke en economische situatie waarin ze leven. Het betekent dat de kleine koffietelers geholpen worden om zich te voorzien van de infrastructuur die nodig is om met hun familie in de plantagegebieden te kunnen leven.

Uciri: 15 jaar partnerschap

Deze gemeenschap in de bergen van Chiapas, in Mexico, telt 2500 kleine planters en 55 indianengemeenschappen. De arabicaplantages bevinden zich op 2500 meter hoogte en worden op ecologische wijze beheerd. Met de opbrengsten van de Eerlijke Handel konden twee buslijnen, een verzorgingscentrum, een bank en een biologische landbouwschool worden opgericht. De gemeenschap heeft het geld ook al kunnen investeren in projecten voor economische diversificatie om de plattelandsvlucht een halt toe te roepen.

Rombouts heeft voor samenwerking met de coöperatieve van UCIRI gekozen omwille van de kwaliteit van haar koffie en de ontwikkelingsprojecten. Bij elk bezoek ter plaatse kunnen we immers met eigen ogen vaststellen dat de Eerlijke Handel zorgt voor een constante ontwikkeling. De Nederlandse pater Frans van der Hoff (foto), die deze coöperatieve heeft gesticht en medeoprichter is van het Max Havelaar label, woont in de streek en helpt de indianen nog elke dag bij de ontwikkeling van hun coöperatieve.

Laatste reis: Venezuela

In december zijn we naar Venezuela gereisd om er drie coöperatieven te bezoeken en de kwaliteit van de diverse koffies ter plaatse te bestuderen. We bezochten Biscucuy, Guarico, la Quebrada Azul en Asopotroy. We hebben koffies van uitstekende kwaliteit kunnen proeven en hebben vastgesteld hoeveel de Eerlijke Handel betekent voor de mensen van la Quebrada Azul (oprichting van een administratieve organisatie, infrastructuur...). Deze coöperatieve werd opgericht met de hulp van Gentenaar Bart Pauwel, die certificeerder Eerlijke en Biologische Handel is.

 Een deel van de reis werd afgelegd in het gezelschap van Jean-Jacques Perriot, docent bij CIRAD (Centrum voor internationale samenwerking inzake ontwikkelingsgericht landbouwonderzoek), dat een ontwikkelingsproject heeft lopen met de planters van Biscucuy voor de verbetering van de koffiekwaliteit en de oprichting van een AOC (gecontroleerde oorsprongsbenaming).


Ondanks de huidige uitvoerbeperkingen in Venezuela, streeft Rombouts ernaar met de bezochte coöperatieven een partnerschap te sluiten.

Via MALONGO : Ondernemingssolidariteit in Haïti

Sinds jaar en dag kreunt Haïti onder een rampzalige economische en politieke situatie. Dit land, dat door de VN als een van de minst ontwikkelde ter wereld wordt beschouwd, zit helemaal aan de grond. Nochtans zou Haïti koffie van zeer hoge kwaliteit kunnen produceren en een belangrijk productieland kunnen worden.

Bovendien heerst er een torenhoge werkloosheid onder de bevolking, die voor 50% uit jongeren onder 15 jaar bestaat. Die twee gegevens heeft het Rombouts-filiaal Malongo aangegrepen om de koffieteelt opnieuw te doen opleven en steun te bieden aan de uitbouw van sociale en gezondheidsprogramma’s.

Link naar de site van Malongo Haïti


Rombouts, partner van COMEQUI

In december 2008 heeft Rombouts een partnership akkoord afgesloten met COMEQUI.

Deze vereniging heeft als doel het promoten van de agrarische teelt van koffie binnen de normen van de eerlijke handel en of de biologische landbouw in landen als de RDC, Rwanda, Burundi en andere Afrikaanse landen.

Meer info