SPONTANE SOLLICITATIE

Koffie F. Rombouts N.V. is het hele jaar door op zoek naar diverse profielen. Stuur dus spontaan uw curriculum vitae en een gemotiveerde brief naar onze site. Wij bestuderen zorgvuldig elke kandidatuur en beantwoorden elke spontane sollicitatie.

Stuur uw C.V. aan

Koffie F.ROMBOUTS N.V. Aan Personeelszaken
Antwerpensesteenweg, 136
2630 Aartselaar
 

VERTEGENWOORDIGER HORECA (regio Gent-Oost Vlaanderen)

RESULTAATGEBIED  1 :
Opbouwen en onderhouden van duurzame relatie met het bestaand horeca-cliënteel met als doel het realiseren van een bepaalde omzet. Op regelmatige basis & vastgelegde routings & bezoeken van cliënteel. Aanleveren, verkopen van goederen Fungeren als contactpersoon van Rombouts voor de klant Antwoorden geven op gestelde vragen en behoeften. Zorgen voor de administratieve afhandeling door nodige facturatie alsook een correct voorraadbeheer.

RESULTAATGEBIED  2 :
Verzamelen van belangrijke klant- en marktinformatie Oog hebben voor wat de concurrentie onderneemt. In de toegewezen sector alert zijn voor nieuwe realisaties en info doorgeven aan prospecteur (prospectie) Doorgeven van bepaalde trends, evoluties die men opmerkt binnen de horeca-markt. Inbrengen van correcte klantgegevens + ervoor zorgen dat het bestaande klantenbestand zo volledig mogelijk up to date is. Contacten onderhouden met verschillende doelgroepen.

RESULTAATGEBIED  3 :
Het realiseren van rendabele omzetten dmv directe verkoop + levering bij de klant, het implementeren van promoties en nieuwe producten. Streven naar de verkoop van een max. aantal aan referenties bij ieder bezoek. Afspreken van promoties die een meerwaarde bieden. Introduceren van nieuwe referenties bij de klant. Optimaliseren van het bestaande klantenbestand. Het aanleveren van de bestelde goederen. Opvolgen van bestaande overeenkomsten en ervoor zorgen dat deze gerespecteerd worden bij het bestaand cliënteel.

RESULTAATGEBIED  4 :
Actieve opvolging van openstaande rekeningen met als doel de achterstallen tot een minimum te beperken.

RESULTAATGEBIED  5 :
Streven naar maximale klantentevredenheid Opvolgen van bestaand cliënteel Opvolgen van de gemaakte afspraken. Duidelijk en open communiceren met prospecteurs Info uitwisselen met prospecteurs + feedback geven Concreet antwoorden op gestelde vragen van cliënteel binnen een vooropgestelde termijn.

PROFIEL:
U hebt een commerciële opleiding genoten. Enige verkoopservaring in de Horeca is een pluspunt U bent een commerciële doorzetter. U beschikt over de nodige administratieve vaardigheden. U bent woonachtig in de regio Gent-Oost Vlaanderen


VERTEGENWOORDIGER CONSUMER DIVISION REGIO LEUVEN-HASSELT

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN-TAKEN
Verkoop-/onderhandelingstechnieken
Bereidt zijn verkoopsgesprekken voor (duidelijke objectieven , planning , argumenten , etc) Kent de verkooptechniek van Koffie Rombouts. Weet waar hij de informatie kan vinden om zijn bezoek voor te bereiden (doelstellingen, inleiding, volumes, financiële middelen, POS, enz.). Kan een vertrouwelijk klimaat creëren zodat het onderhoud optimaal verloopt. Kent de verkoopargumenten en volgt ze. Kan tegenargumenten weerleggen. Kan een verkoop/onderhandeling afsluiten. Kent de overeenkomsten en laat ze indien nodig toepassen op het verkooppunt.

Logistiek
Kent de interne en externe structuur (organisatie, productstroom, verspreidingskanalen) van Koffie Rombouts. Kent de verschillende verpakkingen. Bezit de basiskennis van de bevoorrading (FIFO, DLUO,�).

Verkoopsvoorbereiding
Heeft een goede kennis van de beheerde markten (distributienetwerk, seizoensgebonden karakter van de producten en de formaten). Kent de rotatie per klant en zorgt voor efficiënt stockbeheer. Kan eenvoudige analyses uitvoeren (bijv.: vergelijken van de prestaties met de vooruitzichten) en afwijkingen vaststellen. Begrijpt klantenstatistieken.

Promotie
Weet informatie te vinden. Kent het bestaande promotieplan van de onderneming en past het toe , evenals de grote lijnen van de promotiestrategie van de onderneming.  Informeert naar en kent de promotieacties van de concurrentie en vult de informatie aan.  Weet hoe de concurrentie promotie voert per type klant (POS-materiaal).

Strategische visie/commercieel beleid
Kent de commerciële doelstellingen en de grote lijnen van de commerciële politiek van Koffie Rombouts. Kan actieplannen uitvoeren die werden ontwikkeld door Marketing. Weet indien nodig nationale overeenkomsten te doen naleven.

Klantenrelaties
Kent de structurering van zijn sector (20/80, opinieleiders, gesprekspartners , winkeldirecteurs). Kent de geschiedenis en het besluitvormingsorganigram van zijn klanten. Staat dicht bij zijn gesprekspartners (eindklanten, handelaars). Slaagt erin de onderneming te promoten bij belangrijke evenementen in zijn regio (beurzen, opendeurdagen, enz.). Kent de verwachting van de klant. Geeft de klant advies waardoor die zijn activiteiten kan ontwikkelen.

Kosten- en prestatieoptimalisering
Volgt en respecteert het door zijn manager gedefinieerde budget.

Computervaardigheden
Kent en gebruikt de basisfuncties van de computerprogramma's, E-mail : kan de mail-functie gebruiken van het e-mailprogramma van de onderneming (e-mails verzenden en ontvangen, attachments toevoegen, folders creëren, etc.). Word : kan een brief of een eenvoudig document opstellen met behulp van tekstverwerkingsfuncties (grootte van de karakters, uitlijning, marge, etc). Excel : kan een tabel maken en eenvoudige rekenkundige functies gebruiken (optellen, vermenigvuldigen, delen, etc) PowerPoint : kan een presentatie maken met hoofdzakelijk tekst, vertrekkende van een bestaande template.

PROFIEL:
U hebt een Bachelor diploma in een commerciële richting. U heeft minimum 1 tot 2 jaar ervaring in Retail. U beschikt over de capaciteiten: overtuigingskracht, organisatie , prioriteiten stellen. Nederlands/Frans : U bent In staat Nederlands of Frans te spreken in een professionele omgeving voor de tweetalige sectoren. U kan actief deelnemen aan een vergadering.