Boutique Rombouts

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.rombouts.com, uitgebaat door de nv Koffie F. Rombouts, gevestigd in België, 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 136 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0404.850.185 (BTW: BE0404.850.185) - Tel: +32 (0)3 870 45 45 – E-mail info@rombouts.com.

Rombouts draagt zorg voor uw privacy en handelt daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de verwerking persoonsgegevens).  Lees deze privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.   Deze privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met onze disclaimer en de algemene voorwaarden.

1. Beveiliging

Rombouts heeft gekozen voor het SSL (Secure Socket Layer) encryptiesysteem, dat vandaag de maatstaf is voor de versleuteling op het internet.   Rombouts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen bij bankopdrachten.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in de privacyverklaring beschreven.

Soorten persoonsgegevens die worden verzameld

Via deze website worden uw naam en e-mailadres verzameld die u hebt meegedeeld bij het invullen van een contactformulier bij het plaatsen van een bestelling.  Daarnaast registreren wij bij uw bezoek aan deze website uw Ip-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en de tijd van elke door u bezochte pagina.   Deze informatie wordt enkel verzameld voor statische doeleinden en voor verdere verbetering van deze website.

Op onze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om uw voorkeuren en informatie te registreren zoals hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst.

Wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld

Via deze website worden persoonsgegevens over u verzameld wanneer u een contactformulier invult en wanneer u bestellingen plaatst.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

Rombouts gebruikt de gegevens die via deze website worden meegedeeld voor de verwerking van de bestellingen en uitsluitend voor de diensten van Rombouts bestemd zijn.   Nadat u een bestelling heeft geplaatst kunnen wij uw e-mailadres ook gebruiken om u commerciële informatie toe te sturen over onze producten en diensten. Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan andere maatschappijen van onze groep en aan contractueel met ons verbonden organisaties.   

Partijen met toegang tot de persoonsgegevens

Rombouts heeft het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.  De gegevens kunnen door Rombouts eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte.  U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u op publieke plaatsen worden gepost, zoals commentaren op een discussieforum door iedereen consulteerbaar zullen zijn.

3. Gebruik van uw e-mailadres

Rombouts gebruikt uw emailadres enkel voor bovendgenoemde doeleinden.  Indien u geen informatie over onze producten wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door ons een email te sturen naar het adres zoals bepaald in artikel 6.

Rombouts kan de persoonsgegevens eventueel gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

4. Rechten van betrokkene

U heeft het recht om Rombouts kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens zij beschikt en u heeft het recht om deze gegevens in te zien en om ze te laten wijzigen indien zij niet correct zijn.  U kan zich tevens verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketingdoeleinden.  Het volstaat daarvoor schriftelijk contact op te nemen hetzij via mail hetzij via brief naar het adres zoals bepaald in artikel 6.  

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:
telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886
online: www.robinsonlist.be

5. Wijzigingen

Rombouts behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring steeds te veranderen.  Deze privacyverklaring werd het laatste gewijzigd op 01/07/2014.

6. Contactgegevens

Rombouts is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens.     

U kan Koffie F. Rombouts contacteren op het adres: België, 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 136 - Telefoonnummer: +32 (0) 3 870 45 45 - Fax: +32 (0) 3 870 45 67 - Email: info@rombouts.com.